marzo 1, 2018 admin

Un dels temes més controvertits respecte als sistemes de control que pot emprar una empresa sobre els seus empleats és l’ús de sistemes de localització per al control de comercials. Aquests sistemes de control poden instal·lar-se en els vehicles que els comercials usen en el seu treball. Fins i tot els mateixos dispositius mòbils del treballador (telèfon, tablet) poden transformar-se en balises de posicionament si se’ls instal·la el programari adequat.
Però aquesta mesura és legal i, de ser-ho, ho és en tota circumstància?

Atempta contra algun dret fonamental del treballador?

És conforme a la llei de protecció de dades?

El primer que ha d’aclarir-se és que sí, és legal l’ocupació de sistemes de localització per al control de comercials. Aquests sistemes localizadores poden estar instal·lats en el propi vehicle o en el mòbil del treballador. Ara bé, cal distingir diferents supòsits per mantenir la legalitat:

  1. Si el vehicle o el dispositiu mòbil és propietat de l’empresa i el seu ús és exclusiu per a tasques laborals, l’empresa té el deure informar al treballador que s’ha instal·lat o activat un sistema de localització. Ha d’apreciar-se que l’obligació és la d’informar al treballador, no d’obtenir el seu consentiment, ja que el consentiment en aquest cas no és exigible. El treballador té l’obligació d’acceptar aquest sistema de control ja que el consentiment per a l’obtenció de dades personals és intrínsec a la pròpia existència de la relació laboral.

    Si el vehicle o el dispositiu mòbil és propietat de l’empresa, però es permet al treballador la seva ocupació per a assumptes personals, la situació legal és bastant semblada a la del cas anterior. Quedaria, per tant, a decisió del treballador, i sota la seva responsabilitat, l’ús o no d’aquestes eines (vehicle, mòbil, tablet) durant el seu temps d’oci o descans, estant informat que la seva activitat està sent recollida pels sistemes de control de l’empresa. No obstant això, si el sistema de localització quedés activat durant llargs intervals fos de l’horari laboral (per exemple, durant el període de vacances del treballador), es podria estar vulnerant el principi de proporcionalitat que exigeix la LOPD. En aquests casos, el correcte seria desactivar o desinstal·lar tots els sistemes de localització.

    Si el vehicle o el dispositiu mòbil és propietat del treballador, però ho posa a la disposició de l’empresa per a l’acompliment del seu treball, el supòsit serà similar al del cas anteriorment descrit. El principi que regeix el dret de l’empresari a controlar el correcte compliment de les obligacions dels seus treballadors és el que regeix i legitima aquest tipus de mesures. Per tant, i amb les mateixes limitacions, es podrien activar sistemes de localització.

    L’empresa, en cap cas, tindrà dret a instal·lar sistemes de localització en els vehicles o dispositius d’ús exclusivament privat que emprin els seus comercials. En aquests casos estarien sent violats els principis de necessitat, idoneïtat i proporcionalitat que han de regir aquest tipus de controls. A part d’estar incorrent en una intromissió il·legítima de la intimitat.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *